مصاحبه خبرگزاری شبکه یک صدا و سیما با شرکت فردای سروش ایرانیان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس