معرفی کتاب سرسختی درزمین پول‌آفرینی

معرفی کتاب سرسختی درزمین پول‌آفرینی

سرسختی در زمین پول‌آفرینی نوشته آنتونی رابینز، درباره مهارت‌های کسب درآمد سخن می‌گوید. بینش‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده در این کتاب در واقع فرازمانی به‌شمار می‌آیند.

سرمایه‌گذاران و حتی افرادی که هنوز سرمایه‌گذاری خود را شروع نکرده‌اند، باید این کتاب را بخوانند و دانش نهفته در آن را در وجودشان نهادینه کنند.

رابینز با دقت و اندیشمندانه به شما نشان می‌دهد چگونه می‌توانید به‌جای این‌که با ترس و هراس کنار زمین بازی بنشینید یا، به‌دلیل واکنش نشان‌دادن به نوسان‌های بازار به شیوه‌هایی زیان‌بار و سرشار از نگرانی، به ضرر و زیانی هنگفت دچار شوید؛ بر وضعیت سرمایه‌گذاری خود تسلط یابید و بکوشید آن را به‌خوبی مدیریت کنید.

رابینز قوانینی عینی را مطرح می‌کند که به‌کارگیری آن‌ها مانع می‌شود شما به اشتباهاتی پرهزینه دچار شوید. نکته‌ بهتر ماجرا این است: او برای شما توضیح می‌دهد که بهتر است چه اقداماتی را در این زمینه انجام دهید.