معرفی کتاب خودباوری در خلاقیت

معرفی کتاب خودباوری در خلاقیت

همه افراد به خلاقیت و نوآوری دسترسی دارند و در حال حاضر فعالیت‌های خلاقانه به جریان اصلی کسب‌وکارها تبدیل‌شده است.

تام و دیوید کلی براساس سال‌ها فعالیت و همکاری با شرکت‌های مختلف این کتاب را نوشته‌اند و در معرفی این کتاب گفته‌اند: پایه اصلی خودباوری در خلاقیت، اعتقاد به توانمندی‌هایمان برای ایجاد تغییر در جهان پیرامون است، به معنی اینکه بپذیرید می‌توانید هر آنچه عزم کنید، انجام دهید.

باور داریم این خودباوری، یعنی ایمان به ظرفیت خلاق خودتان، قلب نوآوری است. خودباوری در خلاقیت شبیه عضله است که با تلاش و تجربه، قوی‌تر و نیرومندتر می‌شود.

چه خود را از گونه انسان‌های خلاق بدانید چه ندانید، خواندن این کتاب به شما امکان می‌دهد از ظرفیت خلاقانه‌ای که در همه ما وجود دارد، بیشتر استفاده کنید.