آئین‌نامه رعایت قوانين بهداشت، ایمنی و محيط‌زيست

آئین‌نامه رعایت قوانين بهداشت، ایمنی و محيط‌زيست

به اطلاع واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌رساند؛
تمامی واحدهای مستقر در ساختمان چند مستأجره، پردیس‌ها، کارگاه‎ها و آزمایشگاه‎‌ها موظف به رعایت موارد ذیل هستند:
خاموش کردن تمامی چراغ‌ها و کولر قبل از خروج از محیط کار
حصول اطمینان از بسته بودن شیرهای آب و گاز پس از استفاده
یادگیری نحوه استفاده از کپسول خاموش‌کننده آتش
بستن در و پنجره‌ها قبل از خروج از محیط کار
خارج کردن دوشاخه تمام وسایل برقی اعم از کامپیوتر، دستگاه‌های خنک کننده و گرم کننده و غیره از پریز برق
همچنین تمامی واحدهای دارای دستگاه و یا مواد در محیط کار خود، موظف به ارائه (HSE PLAN (Health, Safety and Environment به معنای طرح ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست شامل موارد ذیل به دفتر فنی پارک و نصب یک نسخه از آن بر دیورا واحد فناور خود به نحوی که در معرض دید افراد باشد، هستند:
لیست دستگاه‌ها، عوامل خطر و روش ایمنی کار با آن‌ها
ارائه لیست مواد موجود به همراه (MSDS (Material Safety Data Sheet به معنای برگ داده‌های ایمنی هر ماده، حاوي اطلاعات آن، شناسايي خطرات ناشي از آن و چگونگي برخورد با آن‌ها
فراهم آوردن تمهیدات لازم برای حصول ایمنی لازم برای فعالیت