ارائه محصولات مرتبط با حوزه بیوتکنولوژی

ارائه محصولات مرتبط با حوزه بیوتکنولوژی به‌منظور ارائه در کنگره بیوتکنولوژی کشور عراق

به اطلاع واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌رساند؛
یکی از واحدهای مستقر در حوزه پزشکی و سلامت قصد دارد به‌عنوان سخنران مدعو در کنگره بیوتکنولوژی سال 2019 کشور عراق شرکت کند. از این‌رو واحدهای فعال در حوزه بیوتکنولوژی که دارای محصول قابل ارائه در این کنگره هستند می‌توانند نمونه محصول و یا بروشور آن شرکت را حداکثر تا تاریخ 98/02/07 به آقای قربانی، کارشناس روابط عمومی، واقع در طبقه اول ساختمان گردآفرید تحویل دهند.