نیاز به آمونیوم کلرید (نشادر)

نیاز به آمونیوم کلرید (نشادر)

شرکت آریا ماد شیمی از شرکت‌های فعال در حوزه شیمی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس نیاز به محصول آمونیوم کلرید (نشادر) دارد.از واحد‌های تولید کننده این محصول تقاضا می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرند.
شماره تماس: 77108093