فایل درخواست گرنت و فایل مپفا را تکمیل و نام خود را به ابتدای نام فایل اضافه و ارسال فرمایید.

توجه شود که فاکتورهای ارسال شده باید مطابق قوانین اداره مالیات باشد. اصل فاکتورها را به کارشناس مرکز رشد تحویل فرمایید.

تنها درخواست های ارسال شده از طریق فرم سایت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

لوگو، عکس محصولات، عکس مدیرعامل و بنیانگذاران در اندازه 640*640 پیکسل را در قالب فایل zip یا rar ارسال فرمایید.

درخواست گرنت

نام هسته (الزامی)

نام و نام خانودگی متقاضی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

فرم درخواست گرنت را در قالب word یا pdf بارگذاری فرمایید.

فرم مپفا را در قالب word بارگذاری فرمایید.

فرم اطلاعات سایت را در قالب excel بارگذاری فرمایید.