متقاضی محترم، لطفاً فایل درخواست وام/ گرنت و فایل مپفا و مدارک مورد نیاز را تکمیل کرده و نام فایل را به نام اقدام کننده تغییر دهید، سپس مدارک را از طریق فرم تماس با ما ارسال فرمایید.

توجه شود که فاکتورهای ارسال شده برای دریافت گرنت باید مطابق قوانین اداره مالیات باشد، همچنین اصل فاکتورها را به کارشناس مرکز رشد تحویل فرمایید.

تنها درخواست های ارسال شده از طریق فرم سایت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

درخواست وام یا گرنت

نام واحد (الزامی)

نام و نام خانودگی متقاضی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

نوع درخواست (الزامی)

فرم درخواست گرنت یا وام را در قالب word یا pdf یا zip بارگذاری فرمایید (حداکثر 900 کیلوبایت).

فرم مپفا را در قالب excel بارگذاری فرمایید (حداکثر 900 کیلوبایت).

فرم اطلاعات سایت را از طریق منو خدمات تکمیل فرمایید، در صورت کامل نبودن فرم اطلاعات سایت، درخواست شما بررسی نخواهد شد.