حمایت از ثبت پتنت برای دستاوردها و اختراعات مخترع‌های وابسته به مراکز علمی

حمایت از ثبت پتنت برای دستاوردها و اختراعات مخترع‌های وابسته به مراکز علمی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور در سال 1404 و دستیابی به جایگاه واقعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان و همچنین با توجه به تعداد بالای درخواست‌های ثبت اختراع خارجی (پتنت) توسط مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری ایران (که بیشتر از 50 درصد کل درخواست‌ها است)تصمیم گرفتند، تا ضمن حمایت از مخترع‌ها، عضوهای هیات علمی و پژوهشگران کشور و هم‌افزایی با یکدیگر، شتاب بیشتری به برنامه حمایت از ثبت اختراع‌های بین‌المللی این مرکزها داده و زیرساخت لازم را برای تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه محققان فراهم آورده است. با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای برنامه‌های حمایتی کانون پتنت ایران، این توافق‌نامه ازیک‌طرف بین «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» به نمایندگی آقای دکتر مهدی الیاسی و از طرف دیگر «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به نمایندگی آقای دکتر مسعود برومند و با عاملیت «کانون پتنت ایران» به شرح فایل پیوست منعقد می‌شود.