حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی (patent)

حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاري معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوري در طرحی مشترك اقدام به حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی (patent) توسط عضوهای هیات علمی و دانشجوهای مراکز علمی، پژوهشی و فناوری کرده است. طبق تفاهم صورت پذیرفته، پیش‌بینی‌شده است تا 90% از هزینه‌های ثبت اختراع‌ها در خارج از کشور از طریق منبع‌های تخصیص داده‌شده وزارت عتف و معاونت علمی و به‌واسطه کانون پتنت ایران پرداخت شود. همچنین برای آشنایی دانشجوهای تحصیلات تکمیلی و عضوهای هیات علمی، فایل خلاصه‌ای در خصوص اهمیت و نکات کلیدی در ثبت خارجی اختراعات تهیه‌شده است.