مصاحبه رادیو جوان برنامه نوآفرین با مدیر دفتر ریاست پارک، دکتر داراب‌زاده