معرفی کتاب فرار از جلسه

معرفی کتاب فرار از جلسه

اگر جلساتی که برگزار می‌کنید: به بحث‌های حاشیه‌ای کشیده می‌شود، به نتیجه خاصی نمی‌رسد، مسئولیت و وظایف افراد به صورت شفاف مشخص نمی‌شود و در نهایت تصمیمی گرفته نمی‌شود پس، جلسات‌تان اتلاف وقت است و نه فرصتی برای رشد و سودآوری بیشتر.

اگر چه برگزاری جلسه، بخش جدایی‌ناپذیر هر سازمانی است، طبق آمار، اکثر جلسات خروجی و بازدهی چندانی ندارند. بنابراین مساله اصلی، جلسه نیست بلکه چگونگی‌ برگزاری‌ آن است. آن هم به شکلی که به نتایج و تصمیماتی درست منتهی شود.

پاتریکلنچونی دست روی یکی از مسائل مهم دنیای کسب‌وکار گذاشته است. او در کتاب فرارازجلسه، ابتدا در قالب داستانی پرکشش از اهمیت جلسات اثربخش صحبت می‌کند و در ادامه راهکارهایی کاربردی برای برگزاری این‌گونه جلسات ارائه می‌کند.