معرفی کتاب گانگهو مدیریت شگفت‌انگیز

معرفی کتاب گانگهو مدیریت شگفت‌انگیز

کتاب گانگهو مدیریت شگفت‌انگیز داستان واقعی پگی سینگلر، مدیر موفقی است که توانست کارخانه‌ای را از بحران ورشکستگی و سقوط نجات دهد، درزمانی‌ که هیچ‌کس امیدی به بهبود اوضاع نداشت.

این کتاب در قالب داستان نشان می‌دهد چگونه در سه مرحله و با استفاده از سه اصل مهم برگرفته از زندگی حیواناتی مثل سنجاب، ‌ سگ آبی و غاز، در افراد سازمان شور و شوق و انگیزه برای رسیدن به هدفی ارزشمند ایجاد کنید و یکدیگر را در راستای رسیدن به آن هدف حمایت و تشویق کنید. کارکنان باید یاد بگیرند بدون اینکه رئیسی داشته باشند، کار خود را به‌خوبی مدیریت کنند و بامهارت انجام دهند و بدانند که چرا کارشان پرارزش است.

مدیر نیز باید بداند که هدف اصلی سازمان چیست و محیطی مناسب برای کارکنان خود ایجاد کند تا اعضای گروه سازمان را به سمت هدف مدنظر سوق دهد.

نویسنده: کنت بلانچارد، شلدون بالز مترجم: صدیقه ابراهیمی ناشر: نسل نواندیش