معرفی کتاب استراتژی ساز

معرفی کتاب استراتژی ساز

استراتژی شما تنها در هفت ثانیه باید مخاطب خود را جذب کند. آن را چگونه به دیگران ارائه می‌کنید؟ مستندات حجیم متنی یا اسلایدهای مملو از متن؟

بهترین روش برای جذب افراد و جلب مشارکتشان، تصویر است. کتاب استراتژی ساز به شیوه‌ای خلاقانه بهترین چارچوب‌های کلاسیک و نوین را با یکدیگر ترکیب می‌کند تا به بهترین نحو بتوانید تدوین راهبرد را در شرکت خود جهت‌دهی کنید. این کتاب با استفاده از مثال‌های دنیای واقعی و عملی به شما کمک می‌کند:

۲۶ چارچوب کلاسیک و نوین راهبرد را در ۵ متاچارچوب جدید شامل اکوسیستم محیط بیرونی، نمودار عنکبوتی تعیین جایگاه رقابتی، رادار قابلیت‌ها، نقشه رنگی گزینه‌های رشد و پاکت اهداف متوازن گردآوری و ترکیب کنید.

با کمک این کتاب، راهبردهای متمایز سازمان خود را از طریق تصاویر جذاب، منحصربه‌فرد و تعاملی ترسیم کنید تا بتوانید مشارکت سایر افراد شرکت را در اجرای راهبرد جلب کنید