آشنایی با بازار ارمنستان فرصت ها و پیش نیازها

وبینار رایگان آشنایی با بازار ارمنستان فرصت ها، پیش نیازها و الزامات

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با همکاری کارگزار فن بازار شبکه ملی ایران، وبینار رایگان آشنایی با بازار ارمنستان فرصت ها، پیش نیازها و الزامات، ویژه پارک های علم و فناوری، شرکت های مستقر در پارک، مراکز رشد و دانشگاه ها، تاریخ 20 اسفندماه 1402 ساعت 14 تا 16 برگزار می کند.
شماره تماس: ۰۴۴۳۲۷۵۱۲۴۰ – داخلی 113