کارگاه صادرات و واردات

کارگاه مقدمات صادرات و واردات

پارک علم‌وفناوری بين المللی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت مشاورین کارآفرینی ارزش کارگاه مقدمات صادرات و واردات با تدریس دکتر سید محمد هاشمی فرد روز یکشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار می‌کند.
ساعت: ۸:۳۰ تا ۱۴
هزینه ثبت‌نام: ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال (تخفیف ۷۰درصدی برای شرکت‌های عضو پارک علم‌وفناوری)
کسب اطلاعات بیشتر: ۰۹۱۳۵۷۱۷۵۲۹, ۰۹۱۲۳۰۳۲۵۹۰