وبینار آموزشی «اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه‌ای در جلسات تجاری»

برگزاری وبینار آموزشی اصول و فنون مذاکره

صندوق نوآوری و شکوفایی وبینار آموزشی «اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه‌ای در جلسات تجاری» را برگزار می‌کند.

 • یک‌شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ ۰۰

 • ساعت: ۱۴ تا ۱۷

 • هزینه رویداد: ۹۰۰ هزار تومان

 • مدرس:کامبیز حسین خان طهرانی

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: ۸۶۹۵ -۰۲۱، داخلی ۲۲۳

محورها

 • مذاکره و انواع مذاکرات تجاری با توجه به طرفین
 • شیوه‌های رفتاری در مذاکرات بازاریابی و تحلیل آن‌ها
 • چک لیست مذاکرات و نحوه تهیه آن
 • حضور در جلسات و اصول اصلی آن
 • انواع نقش‌ها در مذاکرات تجاری
 • نحوه تخصیص نقش به تیم مذاکراتی
 • تشریح ارتباطات کلامی در مذاکرات
 • باید و‌نبایدها در ارتباطات کلامی
 • شنیدن و بیان نکات مربوطه
 • زبان بدن و لزوم‌توجه به آن
 • زبان بدن و تشخیص دروغ در جلسات
 • پوشش مناسب و نکات کلیدی آن
 • آداب ارائه حرفه‌ای کارت ویزیت
 • بیان نکاتی کلیدی در مذاکرات تجاری
 • جمع بندی و‌نتیجه گیری از مباحث