اختلال اینترنت و تلفن در ساختمان گردآفرید

اختلال اینترنت و تلفن در ساختمان گردآفرید

به‌اطلاع واحدهای فناور مستقر در ساختمان گردآفرید می رساند به علت مشکلات زیر ساختی شرکت اینترنتی فناوا، اینترنت و تلفن ساختمان، امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت تا اطلاع ثانوی با اختلال روبرو است.

پیشاپیش از صبر و همکاری شما سپاسگزاریم.