سمینار تخصصی «تجربه مشتری»

سمینار تخصصی «تجربه مشتری»

پارک علم و فناوری مدرس سمینار تخصصی «تجربه مشتری» را برگزار می‌کند

  • روز چهارشنبه مورخ 18 دی‌ماه 98

  • ساعت: 14 تا 18

  • سخنران‌ها: دکتر پیام ناوی، مهندس سعید صالحیان، مهندس آرین گل محمدی

  • محل برگزاری: کارگر شمالی، خیابان اشراقی، خیابان هیات، پلاک 15، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، طبقه همکف، سالن جلسات

  • تلفن: 66919151-021، داخلی 4083