سمینار تخصصی «تجربه مشتری»

سمینار تخصصی «تجربه مشتری»

پارک علم و فناوری مدرس سمینار تخصصی «تجربه مشتری» را برگزار می‌کند

  • روز چهارشنبه مورخ ۱۸ دی‌ماه ۹۸

  • ساعت: ۱۴ تا ۱۸

  • سخنران‌ها: دکتر پیام ناوی، مهندس سعید صالحیان، مهندس آرین گل محمدی

  • محل برگزاری: کارگر شمالی، خیابان اشراقی، خیابان هیات، پلاک ۱۵، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، طبقه همکف، سالن جلسات

  • تلفن: ۶۶۹۱۹۱۵۱-۰۲۱، داخلی ۴۰۸۳