فراخوان شرکت ایوان فناوری و نوآوری افرا در راستای شناسایی و رفع نیازهای فناورانه صنایع و تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته بومی

فراخوان شرکت ایوان فناوری و نوآوری افرا در راستای شناسایی و رفع نیازهای فناورانه صنایع و تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته بومی

به اطلاع می‌رساند، ایوان فناوری و نوآوری افرا به‌عنوان یک شرکت خصوصی، در راستای شناسایی و رفع نیازهای فناورانه صنایع و همچنین تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته بومی، تعداد 23 نیاز فناورانه در صنایع مختلف را شناسایی کرده که به‌منظور بررسی واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در فایل پیوست قرار داده شده است. با اعلام آمادگی هر شرکت فناور برای برطرف کردن یک نیاز، مراحل تبادل اطلاعات دقیق‌تر و بررسی اثربخشی راهکار پیشنهادی تا حصول توافق نهایی و عقد قرارداد با مدیریت این شرکت، پیگیری خواهد شد.

مراجعه حضوری: طبقه دوم ساختمان گردآفرید
شماره تماس: 66919151-021، داخلی 2011 (مهندس میدانلو)