رویداد اینستاگرامی «هفته اینوکافه»

برگزاری روز چهارم رویداد هفته اینوکافه

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس رویداد اینستاگرامی «هفته اینوکافه» را برگزار می‌کند.

  • سه‌شنبه ۲۲ مهر ۹۹

  • ساعت: ۱۶:۳۰ تا ۱۸- ۱۸:۳۰ تا ۲۰

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس‌ها: حسام زاهدی، سعید سازگاری، امیر محمدی و هنگامه عسکری

  • محل برگزاری: اینستاگرام- غیرحضوری

  • شماره تماس: ۶۶۹۱۹۱۵۱-۰۲۱، داخلی ۴۰۸۳

برنامه‌های روز چهارم هفته اینوکافه

  • لایو با موضوع تأمین سرمایه جمعی
  • لایو  با موضوع حقوقی