تقویم آموزشی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

به اطلاع می‌رساند تقویم آموزشی شش‌ماهه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس شامل پنل انتقال تجربیات کارآفرینان موفق، مدرسه کارآفرینی و سلسله وبینارهای توانمندسازی واحد‌های فناور در حوزه مدیریت کسب‌وکار در پلتفرم آموزشی و تقویم جامع دانشگاهی سایت دانشگاه قرارگرفته است.

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، اعضای محترم دانشگاه و همچنین واحدهای فناور پارک علم و فناوری می‌توانند با مراجعه به این تقویم برای بهره‌گیری از رویدادها و شرکت در دوره‌های متنوع موجود برنامه‌ریزی کنند.

قابل‌ذکر است که برنامه رویدادهای پارک علم و فناوری در تقویم جامع دانشگاهی با رنگ سبز نمایش داده‌شده است.