گپ‌وگفت «قوانین مالی و حقوقی»

گپ‌وگفت «قوانین مالی و حقوقی»

پارک علم و فناوری مدرس رویداد «قوانین مالی و حقوقی» را برگزار می‌کند

  • یکشنبه ۳ شهریورماه ۹۸

  • ساعت: ۱۴ تا ۱۶

  • مدرس: مسعود امیرآتشانی، مشاور مالی و مالیاتی

  • محل برگزاری: پارک علم و فنوری دانشگاه تربیت مدرس، سالن جلسات

  • شماره تماس: ۶۶۴۰۴۶۳۸-۰۲۱

محورهای گپ و گفت
قانون کار برای واحدهای مستقر در پارک‌ها
معافیت مالیاتی برای واحدهای مستقر در پارک‌ها
بیمه پرسنل واحدهای مستقر در پارک‌ها