انتشار یادداشت‌های واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در عتف

انتشار یادداشت‌های واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در عتف

به اطلاع واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌رساند؛ واحدهای علاقه‌مند می‌توانند به‌منظور انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌های حوزه تخصصی خود در ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری- وابسته به معاونت پژوهش و فناوری (عتف)، مطالب خود را تا روز 25 هرماه به دفتر روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس ارسال کنند. شایان ذکر است مطالب ارسالی باید از نوآوری کافی و ارزش خبری لازم برخوردار باشد.

پست الکترونیکی: mstparkinfo{at}gmail{dot}com