وبینار آموزشی «شروع تعالی و بهبود کسب و کار»

برگزاری وبینار شروع تعالی و بهبود کسب و کار

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «شروع تعالی و بهبود کسب و کار» را برگزار می‌کند.

  • یک‌شنبه ۹ خرداد ۰۰

  • ساعت: ۱۷ تا ۱۸:۳۰

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: محمدعلی شفائی، مشاور و مدرس توسعه مهارت‌های فردی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: ۹۱۰۱۵۱۲۶-۰۲۱

محورها

  • بررسی شرایط جسمی، فکری و روحی در تعالی کسب و کار
  • لزوم افزایش مهارتهای فردی در برقراری تعادل
  • زندگی و کسب و کار متعادل در عصر حاضر
  • تاثیر تحولات تکنولوژی بر مشاغل