کارگاه عملی تیم‌سازی استارتاپی

کارگاه عملی تیم‌سازی استارتاپی
  • شنبه 15 تیرماه 98

  • ساعت: 14 تا 18

  • هزینه رویداد: رایگان

  • با حضور مدیران دنگی پال و ایوند

  • محل برگزاری: پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، سالن جلسات

پارک علم و فناوری و دانشگاه تربیت مدرس کارگاه عملی تیم‌سازی استارتاپی را با هدف بررسی مهم‌ترین چالش‌های تیم‌های استارتاپی برگزار می‌کنند.