وبینار آموزشی «تبدیل پروپوزال دانشگاهی به طرح تجاری»

برگزاری وبینار تبدیل پروپوزال دانشگاهی به طرح تجاری

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «تبدیل پروپوزال دانشگاهی به طرح تجاری» را برگزار می‌کند.

  • شنبه 10 مهر 00

  • ساعت: 18 تا 20

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: حمید مشرقی، مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 91082100-021، داخلی 2012

محورها

  • شناخت نقاط کلیدی و اهداف یک پروپوزال دانشگاهی/علمی (مرور ادبیات، تعریف مساله، روش پژوهش و نوآوری علمی)
  • بازبینی مجدد پروپوزال در قالب یک طرح کسب‌وکار
  • نیازهای اصلی یک طرح کسب و کار موفق
  • ابعاد یک طرح کسب‌وکار (BP)