برگزاری جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با شهرداری ناحیه 4 منطقه 6 تهران

جلسه‌ای بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با شورایاران، مدیران ناحیه و محلات شهرداری ناحیه 4 منطقه 6 تهران، در ساختمان ستادی پارک علم و فناوری برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه معاون برنامه‌ریزی پارک، محمدصادق سبط‌‌‍ا‌‌لشیخ انصاری به بحث و معرفی  پارک علم و فناوری و ناحیه نوآوری مدرس و دغدغه آن‌ها در راستای مسئولیت اجتماعی و اهداف ناحیه نوآوری به‌منظور نیل به توسعه پایدار پرداخت.

در ادامه دبیر و اعضای شورایاری و مدیران اجتماعی و محلات شهرداری ناحیه 4، ضمن استقبال از اهداف ناحیه نوآوری در خصوص ارائه خدمات به شهروندان و شبکه سازی میان اعضا، به اعلام نیازهای ناحیه و مسئل و مشکلات شهروندان پرداختند.

در خاتمه طرفین در خصوص نحوه مشارکت و استفاده از پتانسیل‌های عناصر ناحیه نوآوری و شهرداری توافق کردند و مقرر شد که همکاری مشترک خود را توسعه دهند.