وبینار آموزشی «نگارش پروپوزال به روش کاربردی»

برگزاری وبینار نگارش پروپوزال به روش کاربردی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «نگارش پروپوزال به روش کاربردی» را برگزار می‌کند.

  • یک‌شنبه 28 شهریور 00

  • ساعت: 16 تا 19

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس : مهدی باغبان، دکتری مدیریت منابع انسانی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: ۹۱۰۸۲۱۰۰-۰۲۱، داخلی ۲۰۱۲

محورها

  • چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش
  • سوالات، فرضیات و اهداف
  • نگارش مقدمه
  • روش تحقیق