آئین‌نامه اجرایی

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

آئین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور در رابطه با نحوه هزینه‌کرد منابع مالی و پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تصویب شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند آئین‌نامه موردنظر را از طریق پیوند زیر مطالعه کنند.