درخواست وام

وام‌های پرداخت شده

گرنت‌

گرنت‌های پرداخت شده

گرنت‌

وام صندوق کارآفرینی امید

طبق تفاهم‌نامه منعقدشده بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و صندوق امید، شرکت‌های مستقر در دوره رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌توانند با اعلام درخواست خود به مرکز رشد تا سقف یک میلیارد ریال وام دریافت کنند. طبق این تفاهم‌نامه مدت زمان استراحت 12 ماه و بازپرداخت حداکثر تا 36 ماه است.

*متقاضی محترم، لطفاً فایل درخواست وام خود را به همراه کاربرگ وام تجاری‌سازی فناوری، فایل مپفا و مدارک مورد نیاز تکمیل کرده و پس از تغییر نام فایل به نام اقدام کننده، مدارک را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید.
*صرفاً درخواست‌های همراه با مدارک تکمیل شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وام صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

طبق تفاهم‌نامه منعقدشده بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، واحدهای مستقر در دوره پیش رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌توانند با اعلام درخواست خود به مرکز رشد تا سقف سیصد میلیون ریال وام دریافت کنند. طبق این تفاهم‌نامه مدت زمان تنفس 3 ماه و بازپرداخت حداکثر تا 30 ماه است.

*متقاضی محترم، لطفاً فایل درخواست وام خود را به همراه طرح کسب و کار شرکت، فایل مپفا و مدارک مورد نیاز تکمیل کرده و پس از تغییر نام فایل به نام اقدام کننده، مدارک را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید.

*پرینت شش ماهه حساب ضامن نیز از مدارک الزامی دریافت وام است.
*صرفاً درخواست‌های همراه با مدارک تکمیل شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

نام واحد (الزامی)

نام و نام خانودگی متقاضی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

نوع درخواست (الزامی)

فرم درخواست گرنت یا وام را در قالب word یا pdf یا zip بارگذاری فرمایید (حداکثر 900 کیلوبایت).

فرم مپفا را در قالب excel بارگذاری فرمایید (حداکثر 900 کیلوبایت).

فرم اطلاعات سایت را از طریق منو خدمات تکمیل فرمایید، در صورت کامل نبودن فرم اطلاعات سایت، درخواست شما بررسی نخواهد شد.