روش‌شناسی استارت‌آپ ناب
مدیریت و تفکر ناب
تکنو پارک ها در کازان
ظهور ناحیه نوآوری در ایالات متحده آمریکا
تمرکز بر ابتکارات و تشویق نوآوری
انجمن بین‌المللی IASP