بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکت‌ها و کسب‌ و کارها

بدون شک تصمیم‌گیران اصلی شرکت‌ها یعنی اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ارشد در مواجهه با بحران اقتصادی ویروس‌کرونا در سال ۹۹ با چالش‌های فراوانی روبرو خواهند شد. به گزارش ایرنا، جناب آقای دکتر علی داوری عضو محترم هیأت‌علمی دانشگاه تهران با همکاری تیم دانشکده کارآفرینی این دانشگاه، اقدام به انتشار گزارش بحران کرونا و اقدامات ابتکاری مقابله با این ویروس کرده‌اند تا بتوانند کمکی برای مقابله با این تهدید جهانی باشند.

این گزارش در دو بخش تهیه‌شده است

  • بخش اول به بررسی آثار اقتصادی بحران کرونا در جهان و ایران پرداخته و از چرایی اهمیت شیوع این بحران از کشور چین و اینکه مبدأ این ویروس چه تأثیری در زنجیره تأمین در جهان دارد بحث می‌کند. در ادامه از اثرات این بحران بر اقتصاد ایران صحبت می‌شود.
  • بخش دوم ۳۰ چالش شرکت‌ها و کسب‌وکارها ناشی از این بحران در سال ۹۹ معرفی می‌شوند. در ادامه ۴ سناریو مواجه شرکت‌ها با این بحران، پیشنهاد معرفی‌شده است. در پایان توصیه‌هایی برای مدیران ارشد شرکت‌ها برای ارتقا تاب‌آوری حین بحران کرونا مطرح می‌شود.

در ادامه به بخشی از چالش‌های کسب‌وکارهای کشور در دوره بحران کرونا اشاره می‌شود که شامل عوامل جهانی، عوامل تجاری، عوامل دولتی، عوامل شرکتی و عوامل اجتماعی می‌شود.