برگزاری جلسه با مرکز رشد دانشگاه صدا و سیما

برگزاری جلسه با مرکز رشد دانشگاه صدا و سیما

جلسه‌ای بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و مرکزرشد دانشگاه صدا و سیما برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه رئیس پارک، حسین نادری‌منش، مدیر مرکز رشد دانشگاه صدا و سیما، علی ستاری و جمعی از همراهان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این جلسه در روز سه‌شنبه 21 دی سال جاری در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.