حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در جشن گرامی‌داشت دانشجوهای جدید

روز دوشنبه مورخ 98/07/15، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در راستای افزایش آگاهی دانشجوهای این دانشگاه، با حضور در غرفه‌هایی که در حاشیه جشن گرامی‌داشت از دانشجوهای جدید در نظر گرفته‌شده بود، اقدام به معرفی فعالیت‌های مختلف پارک علم و فناوری، شرکت‌های زیرمجموعه و محصولات و خدمات قابل ارایه این شرکت‌ها کرد که با حضور مسئول‌های این دانشگاه و استقبال دانشجوها همراه شد.

98/07/15