گزارش خبرگزاری صدا و سیما از انعقاد قرارداد تجاری سازی محصول فناورانه محققان پارک علم و فناوری مدرس