فراخوان ایده‌های فناورانه در حوزه ساخت قطعات پمپ‌های مغناطیسی

فراخوان دریافت «ایده‌های فناورانه در حوزه ساخت قطعات پمپ‌های مغناطیسی»

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند، در راستای حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و نیازهای فناورانه شرکت‌های تابعه بنیاد مستضعفان در نظر دارد، از ایده فناورانه در حوزه «ساخت قطعات iner magnet and outer magnet پمپ‌های مغناطیسی» حمایت کند.
شرح نیاز
پمپ‌های مغناطيسي، پمپ‎هايي هستند كه بدون هيچ نشتي به خارج از پمپ كار مي‎كنند. لذا در فرآيندهايي استفاده مي‎شود كه خروج سيال و نشتي مواد به بيرون از محفظه پمپ خطرهای بالايي ازلحاظ ايمني و همچنين زيست‎محيطي دارد. قطعه‌های اين پمپ با تلاش و همت كارشناس‌های داخلي شبيه‎سازی و در داخل كشور ساخته مي‎شود، اما دو بخش اصلي كه نقش انتقال نيروی محركه از الكتروموتور به پمپ را با استفاده از خاصيت مغناطيسي به Inner & Outer Magnet عهده‌دارند، در حال حاضر از شركت سازنده اصلي اين نوع پمپ‎ها از آلمان خريداری مي‎شود. با توجه به شرايط اقتصادی و بين‎المللي فعلي كشور احتمال خريداری اين قطعه‌ها در آينده از منبع‌های خارجي دشوار خواهد بود. درنتیجه شركت متقاضی مصمم است با در اختيار قرار دادن نمونه خارجي و انجام مهندسي معكوس ساخت و تامين اين قطعات در داخل كشور انجام شود.
مشخصات طرح
فناور باید ماشین‌آلات موردنیاز برای ساخت و تیم طراحی و واحد کنترل کیفی برای طراحی و نظارت برساخت قطعات و تهیه مدارک فنی مانند چک‌لیست کامل از فرآیند ساخت و کنترل ابعادی دارا باشد. همچنین پس از ساخت قطعات باید گواهینامه‌های موردنیاز شار مغناطیسی، آنالیز مواد، بالانس دینامیکی را از شرکت‌های ثالث معتمد وزارت نفت ارایه کند.

پست الکترونیکی: info{dot}fanavar{at}daneshmandins{dot}com
مهلت ارسال پیشنهاد: روز دوشنبه مورخ 30 دی‌ماه 98
شماره تماس: 88678349-021، 88883913-021