• اجلاس روسای دانشگاه‌ها
  • برگزاری نخستین همایش فناوری‌های نوین زیستی
  • فراخوان دوره جامع مدرسه کارآفرینی
  • فراخوان جذب کارگزار رویداد تانا
  • نمایشگاه بین‌المللی فارمکس2023