• کنفرانس ملی توسعه اقتصادی پایدار
  • برگزاری نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۲
  • چهل و هشتمین شورای فناوری
  • رویداد فناورانه خودروهای آینده
  • اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری