اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه

اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه در شاخه های دیجیتال و فیجیتال

اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه در شاخه های دیجیتال و فیجیتال(حرکتی و دیجیتالی)، ورزش‌های رباتیک و ورزش‌های فناورانه برگزار می‌شود.
جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت امور ورزشی دانشگاه تربیت‌مدرس مراجعه شود.
مهلت ثبت‌نام: 25 اردیبهشت‌ماه