نشست صمیمانه رئیس پارک تربیت‌مدرس با مدیران شرکت‌های مستقر در ساختمان پویش

نشست صمیمانه رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با مدیران شرکت‌های مستقر در ساختمان پویش، روز سه‌شنبه 19 تیرماه در سالن جلسات ساختمان جوانه برگزار شد.
شروع جلسه با خوشامدگویی دکتر حسین نادری‌منش بود.این جلسه با حضور مدیران 8 شرکت در جهت بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌ها برگزار شد.