ارائه خدمات مشاوره در حوزه تقویت ساختار واخذ ایزو

ارائه خدمات مشاوره در حوزه تقویت ساختار و اخذ ایزو

پیرو مذاکرات صورت گرفته از سوی دفتر توسعه و انتقال فناوری با شرکت پیشران صنعت تهران که در زمینه ارائه خدمات مشاوره تخصصی از مرحله تعریف ایده، ایجاد واحد صنعتی، اخذ استاندارد‌ها، افزایش بهره‌وری و … فعالیت دارد، این شرکت آمادگی ارائه مشاوره تخصصی به واحد‌های فناور مستقر در مرکز رشد در زمینه‌های مذکور را دارد.

شماره تماس:66919151 داخلی 2072

آدرس ساختمان گردآفرید