فراخوان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

فراخوان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

باتوجه به اعلام نیاز سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، کلیه واحدهای فناور که دارای محصول قابل تولید، ایده‌های فناورانه یا طرح‌های پژوهشی در حوزه‎های زیر هستند می‌توانند طرح خود را مطابق الگوی ارائه طرح و حداکثر در دو صفحه از طریق فرم تماس با ما و عنوان «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» ارسال فرمایند.

حوزه‌های مورد نیاز
معدن (استخراج عناصر خالص)
پتروپالایش
برق و انرژی‌های نو
ITC و IT
مالی، بانکی، پولی و بورس
تحقیقات

حداکثر مهلت ارسال طرح‌ها: 98/01/30