فراخوان درختکاری کارآفرینان

بیایید با کاشتن یک درخت، سرسبزی و نشاط را به شهرمان هدیه دهیم.

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از دوستداران طبیعت دعوت به‌عمل می‌آورد.
تاریخ برگزاری: روز دوشنبه مورخ 13 اسفندماه 97
محل برگزاری: تهران، کیلومتر 10 اتوبان شهید بابایی، جنب دانشگاه امام حسین (ع)، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس