دومین کنگره بین‌المللی جندی شاپور

دومین کنگره بین‌المللی جندی شاپور

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون ملی یونسکو ایران، دومین کنگره بین‌المللی جندی شاپور را برگزار می‌کند.
محورهای کنگره
بررسی تاریخی و جفرافیایی جندی شاپور
جندی شاپور در جایگاه یک مکتب پزشکی
جندی شاپور در دوره اسلامی
جندی شاپور از منظر باستان شناسی
معماری و شهرسازی جندی شاپور
بررسی تاریخ علمی جندی شاپور و تأثیرات آن در جهان
زمان برگزاری: 7 و 8 اسفندماه 97