شتاب‌دهی رشد واحدهای فناور فعال در حوزه کشاورزی

شتاب‌دهی رشد واحدهای فناور فعال در حوزه کشاورزی

به اطلاع واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌رساند، شرکت دانش بنیان نهال گستر رویان در نظر دارد، باتوجه به شناخت واحدهای فناور و دسترسی به بازار محصولات کشاورزی و کشاورزان پیشرو، نسبت به شتاب‌دهی رشد تعدادی از واحدهای مذکور اقدام کند.
شایان ذکر است نهال گستر رویان از نخستین شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی کشور، تولید کننده برتر سال‌های 93، 94 و 95، محقق برگزیده کشور در تحقق اقتصاد دانش بنیان، کارآفرین برتر کشور در سال 1395 و همچنین کار آفرین برتر سال 1396 است.
واحدهای فناور متقاضی همکاری شرکت نهال گستر رویان، می‌توانند درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 98/03/21، از طریق فرم تماس با و با عنوان «شتا‌ب‌دهی واحدهای حوزه کشاورزی» ارسال فرمایند.