فراخوان ارائه خدمات در حوزه سرای محلات و پارک‌های شهری

فراخوان ارائه خدمات در حوزه سرای محلات و پارک‌های شهری

واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس؛
از واحدهایی که دارای توانایی ارائه خدمات در حوزه سرای محلات و پارک‌های شهری هستند، تقاضا می‌شود نوع خدمات، سرویس‌دهی، درخواست فضا و متراژ مورد نیاز خود را از طریق فرم تماس با ما و عنوان «ارائه خدمات مرتبط با شهرداری» ارسال فرمایند.
مهلت ارسال درخواست: روز دوشنبه مورخ 22 تیرماه 98