برگزاری صد و چهلمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

صد و چهلمین  جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در این جلسه رئیس و مدیران پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست در ساعت 9 تا 11 یک‌‌شنبه 12 دی سال جاری در سالن جلسات ساختمان جوانه برگزار شد.