بیست و پنجمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

بیست و پنجمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به صورت تلفیقی (حضوری و ویدئو‌کنفرانس) از ساعت 16:30 تا 18:30 روز ‌شنبه مورخ 27 اردیبهشت‌ماه 99 با حضور رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس، جناب آقای دکتر احمدی، رئیس محترم پارک، جناب آقای دکتر ابراهیمی و سایر اعضای محترم شورای فناوری پارک در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.
99/02/27