برگزاری اولین شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با اعضای جدید

اولین شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با اعضای جدید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این نشست سرپرست دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر فرهاد دانشجو، رئیس پارک، دکتر حسین نادری‌منش، دکتر ابوالقاسم سرآبادانی، مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه، دکتر امیر عبداله‌زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر حمیدرضا شاهوردی، مشاور رئیس پارک، دکتر ابراهیم پورجم، هیأت‌علمی دانشگاه، دکتر عبدالرضا نبوی، هیأت‌علمی دانشگاه، دکتر محمد گودرزی‌نیک، مدیرحوزه ریاست پارک و مهندس حامد ابراهیمی معاون  فناوری پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در ابتدای این نشست دکتر فرهاد دانشجو، سرپرست دانشگاه تربیت‌مدرس از اعضای قبلی شورای فناوری تقدیر کرده و به معرفی اعضای جدید پرداخت.

در ادامه دکتر حسین نادری‌منش‌، رئیس پارک گزارشی از زمان تأسیس تاکنون پارک و وضیعت فعلی آن ارائه کرد.

این نشست به‌صورت حضوری در ساعت 8:30 تا 10:30 دوشنبه 2  اسفند سال جاری در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.