امضای تفاهم‌نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مدرس و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

پارک علم و فناوری مدرس و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در راستای حمایت، هدایت و راهبری برنامه‌های ارتقای تولید دانش‌بنیان در حوزه سلامت، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

    این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد زمینه همکاری و بکارگیری پتانسیل‌های موجود جهت ارتقای فناوری و نوآوری‌های حوزه سلامت، میان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پارک علم وفناوری دانشگاه در 9 ماده، و2 تبصره منعقد گردید.
در حاشیه برگزاری مراسم امضای این تفاهم نامه، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ضمن بازدید کوتاهی از ساختمان پارک علم و فناوری مدرس از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، امکانات و قابلیت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه قرار گرفت. دکتر پناهی، از پارک علم  وفناوری مدرس به عنوان پارک سلامت یاد کرد که می تواند رابطی میان وزارت بهداشت و وزرات علوم باشد.
در مراسم امضای این تفاهم نامه نیز دکتر حسین نادری منش رییس پارک علم و فناوری مدرس گزارشی از برنامه های آتی پارک و برخی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان پارک ارائه نمود.
در نشست مذکور تعدادی از مدیران شرکت های حوزه سلامت مجموعه پارک با توضیحاتی در خصوص محصولات دانش بنیان شرکت خود، آمادگی خود را برای همکاری با بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی کشور اعلام کردند.