انتصاب مشاورین رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، با حکم دکتر حسین نادری‌منش، رئیس پارک علم و فناوری، دکتر حمیدرضا شاهوردی، عضو هیأت‌علمی دانشکده فنی و مهندسی و دکتر سید حمید خداداد حسینی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد به سمت مشاور رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس منصوب شدند.